Szydłów na liście punktów edukacyjnych programu „Poznaj Polskę”

Poznaj Polskę. Szydłów na liście programu.

Fot. Sławek Rakowski / Powiat Staszowski z Drona

Ruszyła kolejna edycja ministerialnego programu „Poznaj Polskę” na dofinansowanie wycieczek szkolnych. W ub. roku Urząd Miasta i Gminy Szydłów zgłosił do programu zespół staromiejski Szydłowa, a Ministerstwo Edukacji i Nauki wniosek zaakceptowało.

W pierwszej kolejności, przez czternaście dni od rozpoczęcia naboru, wnioski mogą składać organy prowadzące szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Nabór dla pozostałych szkół zostanie uruchomiony 20 marca 2023 r. o godzinie 10.00.

Wzorem poprzednich edycji budżet został podzielony na województwa według ilości uczniów. Na ten cel w edycji wiosennej 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy kwotę 50 mln zł.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki: jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł, dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł, trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł, przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

W nowej edycji zostanie powiększona o ok. 65 proc. ilość punktów edukacyjnych zgrupowanych w pięciu obszarach edukacyjnych: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Wielkich Polaków, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki, Odkrywamy Skarby Wsi.

Po raz pierwszy na liście punktów edukacyjnych znalazł się zespół staromiejski Szydłowa. W ub. roku wniosek do ministerstwa złożył Urząd Miasta i Gminy. Zabytki Szydłowa znalazły się w obszarze „Kultura i dziedzictwo narodowe”.

Łącznie na liście miejsc do zwiedzania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” znalazło się 1261 punktów edukacyjnych (wcześniej było 760 punktów).

Więcej o programie, lista punktów na stronie Poznaj Polskę.

Oferta turystyczna Szydłów 2023.

Dostępność