Szydłów w tradycji zaplątany

Strój ludowy

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie pozyskało 19 tys. zł dofinansowania na projekt „Szydłów w tradycji zaplątany” z programu EtnoPolska ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury.

To duży sukces, bo dofinansowano 345 spośród 2069 złożonych wniosków. Lato w Gminie Szydłów zapowiada się folklorystycznie, pod znakiem świętokrzyskiej kultury ludowej.

– Realizację projektu rozpoczniemy od wykładu z warsztatami „Obrzędy i zwyczaje świętokrzyskie” – mówi Maria Stachuczy, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury. – Na spotkanie  zaprosimy KGW i sołtysów. Celem warsztatów będzie przypomnienie najważniejszych wyróżników i charakterystyki rodzimego folkloru. Następnie będziemy organizować ciekawe zajęcia, np. międzypokoleniowe warsztaty bibułkarskie, pająki świętokrzyskie czy wycinanki z papieru. W ramach projektu zorganizujemy kolejną Noc Świętojańską. Będzie to noc czarów, wróżb i pląsów prowadzonych przez guślarzy. Zapłonie ogromne ognisko, wokół którego będziemy śpiewać i tańczyć. Impreza odbędzie się w Parku Miejskim, blisko rzeczki Ciekącej, po której nocą puszczać będziemy wianki. Planujemy również międzypokoleniowe warsztaty wikliniarskie, warsztaty tworzenia kompozycji z suszu, słomy i siana oraz warsztaty lepienia w glinie na kole garncarskim. Na ostatnią niedzielę sierpnia planujemy III Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych na którym podsumujemy działania projektowe.

To tylko część zadań, które zostaną zrealizowane w ramach projektu. O szczegółach Miejsko-Gminne Centrum Kultury będzie informować na bieżąco. Warto podkreślić, że uczestnictwo we wszystkich zajęciach będzie bezpłatne i skierowane do wszystkich grup wiekowych.

Dostępność