Trwają drogowe inwestycje

Kładziemy asfalt

Na drogach gminnych trwają intensywne prace modernizacyjne m.in. w Szydłowie, Grabkach Dużych i Potoku.

Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 141/1 w miejscowości Grabki Duże odcinek od km 0+011,65 do km 0+160,00. Wykonano: przebudowę nawierzchni jezdni, budowę poboczy, budowę zjazdów. Parametry: szerokość jezdni – 3,5 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna, szerokość poboczy utwardzonych KŁSM – 2×0,5m, odwodnienie powierzchniowe. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. w Staszowie

Droga wewnętrzna w Szydłowie 2023

Droga wewnętrzna zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 579 i 2502 w miejscowości Szydłów (szacowana długość ok. 510 m od drogi wojewódzkiej nr 756). Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca robót: Zakład Remontowo-Budowlany „DARBUD” z Kłody.

Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 550 w miejscowości Potok (szacowana długość ok. 390 m). Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. w Staszowie.

Dostępność