Trzy gminy chcą przyspieszenia modernizacji DW 756

Podpisanie listu w sprawie DW 756 w Łagowie. Szydłów, Raków

Trzy gminy: Łagów, Raków i Szydłów, podjęły inicjatywę współpracy, by przyspieszyć budowę obwodnicy Łagowa oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr 756 od Nowej Słupi do Szydłowa.

W ramach tego sojuszu, we wtorek, 6 lutego, ogłoszono porozumienie między samorządami, które ma na celu połączenie sił w celu modernizacji infrastruktury drogowej. Samorządowcy podkreślają, że inwestycja ta jest niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa, dynamizacji gospodarki gmin oraz zwiększenia ich atrakcyjności turystycznej.

Podczas konferencji Burmistrz Miasta i Gminy Łagów, Paweł Marwicki, Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów oraz Damian Szpak – Wójt Gminy Raków, podpisali list do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. List ten podkreśla istotne znaczenie drogi dla regionu, argumentując, że jej modernizacja istotnie przyczyni się do rozwoju całego obszaru. List podpisano w obecności Wicewojewody Świętokrzyskiego Michała Skotnickiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz zwrócił uwagę na konieczność przyspieszenia budowy drogi ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Zaznaczył, że droga od lat nie była modernizowana, a jako część drogi wojewódzkiej wymaga kompleksowej przebudowy. Podkreślił także, że nowa infrastruktura powinna uwzględniać utworzenie ciągów pieszo-rowerowych, co zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Dodatkowo, bliskość atrakcji turystycznych, takich jak zalew Chańcza i malowniczy Szydłów, podkreśla potrzebę realizacji tego przedsięwzięcia.

Podpisanie listu w Łagowie 2024

Dostępność