Turystyczny grant na 50 tys. zł

Turystyczne znaki kierunkowe Szydłów

Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” z siedzibą w Staszowie pozyskała 50 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt rozwijający turystyczny potencjał trzech gmin: Szydłowa, Staszowa i Bogorii. Większość działań koncentrować się będzie w Szydłowie.

Organizacja aplikowała w konkursie ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka.

– Wniosek na projekt pod nazwą „Marka Szydłowa motorem turystycznym regionu” złożyliśmy w połowie marca – mówi Piotr Walczak, wiceprzewodniczący LOT „Czym chata bogata”. – Działania dotyczą trzech gmin, ale większość, jak wskazuje tytuł projektu, dotyczyć będzie Szydłowa.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” powstała w 2008 roku z inicjatywy obecnego jej przewodniczącego Witolda Kowala. Zrzesza trzy gminy: Bogorię, Staszów i Szydłów, instytucje kultury i przedsiębiorstwa okołoturystyczne. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest rozwój turystyki na terenie południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. W 2021 r. LOT utworzył Centrum Informacji Turystycznej w Staszowie. W tym roku LOT realizuje dwa projekty w zakresie budowy infrastruktury turystycznej w Gminie Bogoria. Firmuje także mniejsze projekty w sferze edukacyjno-kulturalnej. Zdecydowana większość działań organizacji realizowana jest z środków zewnętrznych.

Co będzie realizowane w Szydłowie?

Projekt ma trzy główne założenia – mówi Maria Stachuczy, która w LOT reprezentuje kierowane przez siebie Miejsko-Gminne Centrum Kultury. – Po pierwsze, stworzenie wizualnego systemu informacji turystycznej obejmującego m.in. znaki kierunkowe do atrakcji, udogodnienia dla turystów z niepełnosprawnościami wzrokowo-słuchowymi, a także szkolenia dla miejscowej branży turystycznej.

Projekt ma zostać zrealizowany do końca bieżącego roku.

UMiG Szydłów

Dostępność