Ulica Targowa po remoncie

Odbiór ulicy Targowej w Szydłowie

Dzisiaj, 6 marca 2024 r. oficjalnie odebrano zmodernizowaną ulicę Targową w Szydłowie.

W odbiorze uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz wraz z pracownikami UMiG, Rafał Szyszkowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Staszowie (wykonawca) oraz inspektor nadzoru Jacenty Szymczyk.

Ulica Targowa zyskała zupełnie nowe oblicze. W wyniku remontu poszerzono jezdnię do szerokości od 5 do 6 metrów oraz wykonano opaski bezpieczeństwa z kostki brukowo-betonowej o szerokości od 0,50 do 1,20 metra.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 226.996,13 zł, z czego około 60% środków pochodziło z zewnętrznych źródeł finansowania, głównie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Modernizacja ulicy Targowej stanowi ważny krok w poprawie infrastruktury drogowej Szydłowa, zwiększając bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu. PW/UMiG

Dostępność