W Szydłowie odbyło się forum ekonomii społecznej

Forum Ekonomii Społecznej, Szydłów

Kilkanaście osób – przedstawicieli organizacji samorządowych, przedsiębiorców i samorządowców wzięło udział w I Forum Ekonomii Społecznej, które odbyło się w remizie OSP Szydłów, 18 września 2023 r.

Forum zostało zorganizowane w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspólnie z Fundacją Aktywizacji i Rozwoju oraz Urzędem Miasta i Gminy Szydłów.

Forum Ekonomii Społecznej Szydłów

Podczas forum omówiony został model partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju sektora ekonomii społecznej na terenie gminy. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziło omówienie różnic pokoleniowych Baby Boomers, X, Y, Z i α. Ostatnim punktem programu było tworzenie beczek zasobów i problemów naszej gminy na podstawie wiedzy uczestników forum. Wnioski jakie nasuwają się przy wykorzystaniu tego narzędzia warsztatowego, mogą posłużyć do określenia działań jakie powinny być podejmowane w kolejnych latach w celu ożywienia społeczno-gospodarczego gminy.

Forum Ekonomii Społecznej Szydłów

Spotkanie poprowadziła Jadwiga Olszowska-Urban – Master Trener, coach, doradca szkolny i zawodowy, specjalista public relations, nauczyciel mianowany j. polskiego, ekspert partnerstwa lokalnego, ekspert ekonomii społecznej, rynku pracy i komunikacji społecznej, Certyfikowany Trener Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA, Krajowy Koordynator Polsko-Amerykańskiego Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce 2002–2004, Ekspert Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski 2000–2017, licencjonowany trener metody Spadochron R. Boles.

Forum Ekonomii Społecznej Szydłów

Poczęstunek dla uczestników przygotowały panie z KGW Szydłowianki.

(PW)

Dostępność