Wykaz placówek dla bezdomnych

Bezdomny

Fot. Free Stock photos by Vecteezy

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Dostępność