Wyniki otwartego konkursu ofert 2024

Organizacja pozarządowe w mieście i gminie Szydłów

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Szydłów realizacji zadań publicznych w 2024 r.

Zadanie 1: „Promocja Gminy Szydłów poprzez działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.”

Lp.Oferent i tytuł zadaniaKwota przyznanej dotacji
Oferta nr 1Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore”, ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów. Tytuł zadania:„Turniej rycerski o Złote Ostrogi Jagiellonów na zamku królewskim w Szydłowie.”6000,00 zł
Oferta nr 2Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłonicy, Jabłonica 61, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Świąteczny czas, magiczny czas – Mikołajki w Jabłonicy.”4000,00 zł
Oferta nr 3Koło Gospodyń Wiejskich w Gackach, Gacki 29, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Z odwiedzinami u wyjątkowych dzieci! Mikołaj po raz czwarty.”3500,00 zł
Oferta nr 4Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach Betulanki, Brzeziny 73, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Śliwkowe inspiracje.”3000,00 zł
Oferta nr 5Stowarzyszenie „Przyjaciele Szydłowa”, ul. Kazimierza Wlk. 5, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Międzynarodowy Plener Malarski „Polskie Carcassonne.””3000,00 zł
Oferta nr 6Koło Gospodyń Wiejskich „Szydłowianki”, ul. Opatowska 7, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Bajkowe zakończenie lata.”3000,00 zł
Oferta nr 7Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem 2019, Mokre 33, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania:„Nie ma jak w rodzinie – organizacja Festynu Rodzinnego 2024.”2500,00 zł
Oferta nr 8Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, ul. Wschodnia 2, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Warsztaty kaligraficzne z TPZS”.1500,00 zł
Oferta nr 9Koło Gospodyń Wiejskich Solecczanki, Solec 22, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Organizacja Dożynek Soleckich i spotkań ze św. Mikołajem”.7500,00 zł
Oferta nr 10Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, ul. Urocza 48, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania „Kulturalny Szydłów”.6000,00 zł

Zadanie 2: „Udzielanie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizację otwartego konkursu ofert.”

Lp.Oferent i tytuł zadaniaKwota przyznanej dotacji
Oferta nr 1Fundacja Aktywizacji i Rozwoju, ul. Ogrodowa 3B, 28-221 Osiek. Tytuł zadania: „Działaj Lokalnie”.6.000,00 zł

Zadanie 3: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych.”

Lp.Oferent i tytuł zadaniaKwota przyznanej dotacji
Oferta nr 1Gminny Klub Sportowy w Szydłowie, ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „GKS Szydłów – aktywnie, na sportowo”.15.000,00 zł

Warunki przekazania, wykorzystania i rozliczenia dotacji określone zostaną w umowach pomiędzy Gminą Szydłów a podmiotami, które otrzymały dotacje.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 28 maja 2024 r.

Ogłoszenie o konkursie z dn. 30 kwietnia 2024 r.

Dostępność