Wywiad z Heleną Orłowską – sołtyską Wymysłowa

Sołtys

Rozmawiamy z Heleną Orłowską, która pełni funkcję sołtysa w najmniejszym sołectwie Gminy Szydłów – wsi Wymysłów.

Helena Orłowska

Jak długo pełni Pani funkcję sołtysa?

Funkcję sołtysa pełnię od 2002 roku do chwili obecnej.

Co spowodowało, że zdecydowała się Pani na pełnienie tej funkcji?

Zebrania wiejskie odbywały się zawsze w moim rodzinnym domu, ponieważ mój tato pełnił funkcję sołtysa. Ze względu na jego wiek, zrezygnował z tej roli. Mieszkańcy Wymysłowa na zebraniu wiejskim wybrali mnie na sołtysa.

Co takiego właściwie robi sołtys?

Do obowiązków sołtysa należy rozdanie nakazów za naliczony podatek. Zbieramy również należności za wywóz odpadów komunalnych. Uczestniczę w sesjach Urzędu Miasta i Gminy, na których przekazuję informacje o sprawach ważnych dla mieszkańców Wymysłowa. Powiadamiam mieszkańców wsi o szkoleniach odbywających się w naszej gminie oraz o terminach, w których w urzędzie w Szydłowie będzie udzielana pomoc w wypełnianiu wniosków. Co roku odbywają się zebrania wiejskie z udziałem Burmistrza, Radnego oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy, gdzie Burmistrz informuje o wykonanych i planowanych na następny rok inwestycjach.

Proszę powiedzieć coś o sobie i swojej rodzinie.

Jestem na emeryturze od 16 lat. Mam trzy córki, które założyły rodziny i pracują. Posiadam 6 wnucząt. Cieszę się z dobrego kontaktu z dziećmi i rodziną.

Z czego Pani jako sołtys czerpie największą satysfakcję?

Jako sołtys udało mi się poprawić warunki życia mieszkańców. Wybudowano wodociąg, który był bardzo potrzebny. Położono drogę asfaltową, łączącą Wymysłów, Potok Rządowy z Życinami, i poprawiono drogi dojazdowe do pól.

Jak zmieniło się sołectwo w ostatnich kilku latach?

W ostatnich latach uzupełniamy oświetlenie uliczne poprzez montowanie lamp solarnych. Planujemy uzupełnić resztę brakującego oświetlenia w 2024 roku. Inwestycja ta została sfinansowana z funduszu sołeckiego.

Z jakimi problemami aktualnie boryka się wieś? Co w Wymysłowie obecnie jest najpilniejsze do wykonania?

Problemem jest brak komunikacji publicznej do Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz do Ośrodka Zdrowia. Bardzo potrzebne jest doprowadzenie do naszej miejscowości światłowodu, umożliwiającego korzystanie z internetu.

Jak wygląda współpraca sołtysa z Urzędem Gminy w Szydłowie?

Współpraca z urzędem jest dobra. W razie problemów zawsze rozwiązujemy je wspólnie.

Jakie marzenia ma Sołtys wsi Wymysłów na przyszłość?

Dokończenie oświetlenia ulicznego oraz doprowadzenie światłowodu do naszej miejscowości.

Rozmawiała
Katarzyna Krzemińska

Dostępność