Wywiad z Jolantą Jopkiewicz – sołtyską Potoka Rządowego

Sołtys

Rozmawiamy z Jolantą Jopkiewicz, która pełni funkcję sołtysa w sołectwie Potok Rządowy.

Jolanta Jopkiewicz Potok Rządowy sołtys

Jak długo pełni Pani funkcję sołtysa?
Funkcję sołtysa pełnię od 1999 roku, przeliczając to na kadencję, to już szósta.

Co spowodowało, że zdecydowała się Pani na pełnienie tej funkcji?
Zostałam sołtysem, aby zrobić coś więcej dla naszej miejscowości.

Co takiego właściwie robi sołtys?
Poza byciem inkasentem myślę, że jest to swego rodzaju łącznik między mieszkańcami a gminą.

Proszę powiedzieć coś o sobie i swojej rodzinie?
Jestem osobą raczej spokojną i opanowaną. Mężatką, mamą dwóch dorosłych synów, którzy założyli swoje rodziny, babcią dwójki, a wkrótce trójki wnucząt.

Z czego Pani jako sołtys czerpie największą satysfakcję?
Największą radość sprawia mi jako sołtysowi, ale również jako osobie prywatnej, jeśli w mojej miejscowości uda się zrealizować jakieś inwestycje.

Jak zmieniło się sołectwo w ostatnich kilku latach?
Podczas pełnienia przeze mnie funkcji sołtysa zrobiona została sieć wodociągowa, położone trzy odcinki dróg asfaltowych. Dzięki funduszowi sołeckiemu mogliśmy być pionierami w kwestii oświetlenia ulicznego. W Potoku Rządowym stanęła pierwsza na terenie gminy Szydłów lampa zasilana energią słoneczną.

Z jakimi problemami aktualnie boryka się wieś? Co w Potoku Rządowym obecnie jest najpilniejsze do wykonania?
Potok Rządowy jest małą miejscowością, ale rozproszoną i każda „dzielnica” ma jakieś potrzeby. Myślę, że największymi bolączkami jest oświetlenie uliczne i poprawa jakości dróg (oczywiście na tych odcinkach, gdzie nie ma asfaltu) oraz założenie światłowodu.

Jak wygląda współpraca sołtysa z Urzędem Gminy w Szydłowie?
Z racji wieloletniej pracy jako sołtys współpracowałam z wieloma radami gmin i włodarzami, ale z każdą można było nawiązać nić porozumienia.

Jakie marzenia ma Sołtys wsi Potok Rządowy na przyszłość?
Moje marzenia są bardzo przyziemne, być zdrową, móc spokojnie pracować i obserwować, jak wszyscy i wszystko zmienia się wokół.

Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu i życzę wytrwałości w dalszych planach i zamierzeniach.

Rozmawiała: Katarzyna Krzemińska

Dostępność