Wywiad z Katarzyną Kałandyk – sołtyską Rudek

Sołtys

Dzisiaj rozmawiamy z Panią Katarzynę Kałandyk, która pełni funkcję sołtysa miejscowości Rudki.

Jak długo pełni Pani funkcję sołtysa?

Sołtysem jestem drugą kadencję.

Co spowodowało, że zdecydowała się Pani na pełnienie tej funkcji?

Funkcja sołtysa była dla mnie zaskoczeniem, gdyż tak naprawdę był to bardziej wybór mieszkańców niż moja świadoma decyzja. Ja się dostosowałam i uszanowałam ich wybór.

Co takiego właściwie robi sołtys?

Można powiedzieć, że w moim przypadku prawie wszystko, ponieważ mieszkańcy przychodzą do mnie z różnymi sprawami, nie tylko z sołeckimi, ale często również z osobistymi. Zgłaszam ich interpelacje, staram się ich wysłuchiwać, wspierać i pomagać.

Proszę powiedzieć coś o sobie i swojej rodzinie.

Rodzina jest dla mnie najważniejsza. Jestem szczęśliwą mężatką i mamą dwóch synów. Wspierają mnie w trudnych momentach, motywują do dalszych działań i często, razem ze mną, angażują się w życie społeczne mieszkańców. Z ich wsparciem dużo łatwiej jest mi pełnić funkcję sołtysa.

Z czego Pani jako sołtys czerpie największą satysfakcję?

Największą satysfakcją dla mnie jest przede wszystkim zadowolenie mieszkańców, świadomość, że mają do mnie zaufanie. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami, wyrażają swoje zdanie i nie boją się pytać o różne sprawy, które ich nurtują.

Jak zmieniło się sołectwo w ostatnich kilku latach?

Dzięki pomocy mieszkańców i straży oraz środkom finansowym z funduszu sołeckiego udało nam się stworzyć miejsce, gdzie można się spotkać i zintegrować. W obrębie budynku OSP powstał bezpieczny plac zabaw, z którego chętnie korzystają dzieci, oraz altana, która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zostało zbudowane także boisko, które również cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Na terenie naszej miejscowości udało nam się poprawić stan dróg dojazdowych do pól.

Z jakimi problemami aktualnie boryka się wieś? Co w Rudkach obecnie jest najpilniejsze do wykonania?

Wszystkie problemy staramy się rozwiązywać na bieżąco. Obecnie priorytetem jest dokończenie chodnika przy drodze powiatowej. Niezbędne do poprawy bezpieczeństwa w naszej miejscowości, jak również modernizacja budynku OSP.

Jak wygląda współpraca sołtysa z Urzędem Gminy w Szydłowie?

Jeśli chodzi o współpracę z Urzędem Gminy, nie mogę narzekać. Pracownicy Urzędu Gminy to kompetentne osoby, które chętnie służą mi pomocą. Również Pan Burmistrz jest otwartym człowiekiem i stara się rozwiązywać wszystkie nasze sołeckie sprawy.

Jakie marzenia ma Sołtys wsi Rudki na przyszłość?

Marzenie… Najlepiej takie, żeby nasza miejscowość nie miała żadnych problemów… Moim marzeniem jako sołtysa jest spokój, wzajemny szacunek, wsparcie i życzliwość wśród mieszkańców.

Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi na pytania i życzę wytrwałości w dalszych planach i zamierzeniach.

Rozmawiała: Katarzyna Krzemińska

Dostępność