Wywiad z Marleną Grosicką – sołtyską Grabek Dużych

Sołtys

Rozpoczynamy cykl krótkich wywiadów z sołtysami naszej gminy. Jako pierwszą przepytaliśmy Panią Marlenę Grosicką – sołtyskę miejscowości Grabki Duże.

Marlena Grosicka sołtys Grabek Dużych w gminie Szydłów

Jak długo pełni Pani funkcję sołtysa?

Funkcję sołtysa pełnię od 2020 r.

Co spowodowało, że zdecydowała się Pani na pełnienie tej funkcji?

Pełnię funkcję sołtysa, ponieważ lubię angażować się społecznie.

Co takiego właściwie robi sołtys ?

Jako sołtys reprezentuję sołectwo na zewnątrz, przewodniczę radzie sołeckiej, zwołuję zebrania wiejskie i przewodniczę jego obradom. Mam również przyjemność brać udział w sesjach rady miejskiej, występuję w imieniu sołectwa i podejmuję działania wykonawcze wspólnie z radą sołecką. Występuję też do burmistrza z wnioskami, propozycjami i inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia. Zajmuje się również pobieraniem podatków lokalnych.

Proszę powiedzieć coś o sobie i swojej rodzinie ?

Od urodzenia mieszkam w Grabkach Dużych. Prowadzę gospodarstwo rolne. Mam troje dzieci, z którymi uwielbiam spędzać wolny czas. Moją pasją jest muzyka oraz czytanie książek.

Z czego Pani, jako sołtys, czerpie największą satysfakcję?

Dla mnie bycie sołtysem to duże wyzwanie i piękna przygoda, która daje mi dużo satysfakcji. Bycie sołtysem wymaga otwartości i poświęcenia. Ogromną satysfakcję daje mi realizacja nawet najmniejszych celów.

Jak zmieniło się sołectwo w ostatnich kilku latach?

W ostatnich latach w moim sołectwie zostały zbudowane chodniki, drogi asfaltowe, część oświetlenia, kanalizacja oraz część dróg gminnych została pokryta kruszywem. Dodatkowo poprawiono powierzchnię boiska i zorganizowano potańcówkę.

Z jakimi problemami aktualnie boryka się wieś? Co w Grabkach Dużych obecnie jest najpilniejsze do wykonania?

Z informacji mieszkańców wynika, że chcieliby dalszej poprawy dróg gminnych, budowy chodników, oświetlenia, bezpiecznego przejścia dla pieszych oraz podłączenia światłowodu do wszystkich domów.

Jak wygląda współpraca sołtysa z Urzędem Miasta i Gminy w Szydłowie ?

Współpraca przebiega płynnie i bezproblemowo.

Jakie marzenia ma sołtys wsi Grabki Duże na przyszłość?

Moim marzeniem jest zadowolenie mieszkańców z poprawy warunków bytowych i dalszego rozwoju sołectwa.

Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu i życzę wytrwałości w dalszych planach i zamierzeniach.

Rozmawiała; Katarzyna Krzemińska

Dostępność