Zebrania sprawozdawcze w OSP Rudki i OSP Osówka

OSP Rudki, sprawozdawcze za 2023 r.

W dniu 24 lutego br. odbyły się zebrania sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej Rudki oraz OSP Osówka.

W zebraniach, oprócz druhów i druhen, uczestniczyli: Wicewojewoda Świętokrzyski – Michał Skotnicki, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie – Andrzej Tuz, przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie, a także przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie mł. bryg. Tomasz Banaś.

Podczas spotkań omawiano kwestie dotyczące m.in. bieżącego funkcjonowania i działalności jednostek. Burmistrz przedstawił okolicznościową prezentację dotyczącą prac Zarządu OSP RP w latach 2018-2023, która obejmowała kwestie wyszkolenia, zakupu sprzętu i pojazdów dla OSP oraz obecnie trwających termomodernizacji strażnic OSP.

S. Celejowski

Dostępność