Zebranie sprawozdawcze w OSP Potok

Zebranie OSP Potok 2024

W dniu 17 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Potok.

W zebraniu, oprócz druhów, uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie – Andrzej Tuz oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie.

Podczas zebrania omawiano kwestie dotyczące m.in. spraw bieżących i funkcjonowania jednostki, a także dobiegającej końca budowy garażu w OSP. Burmistrz przedstawił okolicznościową prezentację dotyczącą prac Zarządu OSP RP w Szydłowie w latach 2018-2023, która obejmowała kwestie wyszkolenia, zakupu sprzętu i pojazdów dla OSP oraz obecnie trwających termomodernizacji strażnic OSP.

Sylwester Celejowski

Dostępność