Zebranie sprawozdawcze w OSP Wola Żyzna

W dniu 23 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żyznej.

Oprócz członków jednostki, w spotkaniu uczestniczyli goście: Wicewojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie bryg. Jarosław Juszczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie oraz reprezentanci Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie.

Zebranie koncentrowało się na omówieniu bieżących spraw dotyczących funkcjonowania jednostki oraz obecnie trwającego remontu budynku OSP w Woli Żyznej. Burmistrz Andrzej Tuz przedstawił prezentację, która ukazywała działania Zarządu OSP RP w latach 2018-2023 zawierającą informacje o wyszkoleniu członków, zakupie nowego sprzętu i pojazdów dla OSP, a także o trwających termomodernizacjach strażnic OSP.

Spotkanie zakończyło tym samym trwającą od stycznia br. kampanię sprawozdawczą w jednostkach OSP z terenu gminy Szydłów. Podsumowanie zbiorcze z zebrań sprawozdawczych zostanie przedstawione na posiedzeniu zarządu oddziału miejsko-gminnego, które planowane jest na maj br.

Sylwester Celejowski

Dostępność