Środki na pomoc dla niepełnosprawnych

Podpisanie umowy na pomoc dla niepełnosprawnych

Przedstawiciele Gminy Szydłów podpisali w urzędzie wojewódzkim umowy na realizację zadań w ramach programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Na program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Gmina Szydłów w roku 2023 otrzyma łącznie środki finansowe w wysokości 321 295,92 zł, gdzie na realizację zdania kwota wynosi 314 996,00 zł oraz koszty związane z obsługą zadania w wysokości 6 299,92 zł.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Na program „Opieka wytchnieniowa” Gmina Szydłów w roku 2023 otrzyma łącznie środki w kwocie 58 752,00 zł, gdzie na realizację Programu kwota wynosi 57 600,00 zł oraz koszty związane z obsługą zadania w wysokości 1 152,00 zł.

Umowy na realizację zadań w ramach programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” podpisali z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem przedstawiciele Gminy Szydłów: Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Tuz i Skarbnik Anna Pytowska.

– Oba programy dedykowane są do konkretnych osób. Asystent osoby niepełnosprawnej bierze cześć zadań na siebie i pomaga w załatwieniu codziennych spraw życiowych. Opieka wytchnieniowa to coś nowego. Płatny urlop dla osób, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Bardzo dobre programy. A włodarze poszczególnych samorządów rozumieją potrzeby swoich mieszkańców – powiedział podczas podpisywania umów z władzami samorządów wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Dostępność