Wzory wniosków

Wzory wniosków składanych do Urzędu Gminy w Szydłowie.

Alkohole

Budownictwo

Dowód osobisty

Drogi

Ochrona środowiska

PESEL

Podatki

Rolnictwo

Sprawy meldunkowe

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe druki meldunkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.

  • Zgłoszenie pobytu czasowego
  • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
  • Zgłoszenie pobytu stałego
  • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
  • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej
  • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 mies.

USC

Wycinka drzew