Inwestycje

Dziedzictwo kulturowe

Edukacja

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa

Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Kotuszów, Korytnica i Jabłonica
• 15.07.2022: 2,45 mln zł pozyskane z Funduszu Inwestycji Strategicznych

Budowa odcinka sieci wodociągowej: Szydłów – Brzeziny w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłów”
• 03.08.2020: Budowa wodociągu Szydłów – Brzeziny

Kultura

• 08.10.2021: Mamy mobilną scenę!
• 05.03.2021: MGCK pozyskało 51 tys. zł na scenę

Ochrona środowiska

Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów
• 30.05.2022: Wielkie pieniądze z Polskiego Ładu dla Gminy Szydłów

Utworzenie Miejskiego Punktu Elektroodpadów w Szydłowie
• 16.09.2021: Miejski Punkt Elektroodpadów w Szydłowie

Czyste powietrze
• 08.07.2021: Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”
• 05.03.2021: Monitorujemy jakość powietrza

Usuwanie odpadów z działalności rolniczej
• 06.11.2019: Zgłoszenie odpadów z działalności rolniczej

Usuwanie azbestu
• 17.09.2020: Informacja o dofinansowaniu
• 24.10.2019: Informacja o dofinansowaniu
• 07.08.2019: Dodatkowy nabór wniosków na usuwanie azbestu 2019

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów
• 20.09.2019: Kolektory i fotowoltaika już uruchomione [w: KZS nr 2/2019, str. 8]
• 24.07.2019: Kolektory słoneczne – dodatkowy nabór
• 10.05.2019: Realizacja projektu dofinansowanego z UE
• 08.03.2019: Spotkanie w sprawie instalacji solarnych
• 08.03.2019: Umowy na kolektory i fotowoltaikę podpisane
• 04.03.2019: Spotkanie w sprawie instalacji fotowoltaicznych

Oświetlenie uliczne

Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED – I etap
Wymiana wraz z dowieszeniem 50 lamp oświetlenia ulicznego

• 20.03.2019: Energooszczędne oświetlenie już wkrótce

Place rekreacyjne

06.02.2023: W Jabłonicy powstanie plac rekreacyjny
11.10.2021: Malowane miasteczko rowerowe w Szydłowie
18.06.2021: Gmina pozyskała 100 tys. zł na inwestycję w Jabłonicy
10.10.2019: Nowe place zabaw w naszej gminie

Rewitalizacja

Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców
• 06.10.2022″ Biblioteka w Szydłowie oficjalnie otwarta
• 26.09.2022: Inwestycje otwarte z ludowym przytupem
• 22.09.2022: Parking po rewitalizacji z punktem IT
• 16.09.2022: Szydłów z pięknym parkiem miejskim
• 09.07.2021: Trwa budowa parku miejskiego w Szydłowie
• 01.07.2021: To będzie siódma lokalizacja biblioteki
• 24.06.2021: Powstaje nowoczesny parking
• 12.03.2021: Rozpoczął się remont parkingu przy ul. Kieleckiej
• 20.01.2021: Podpisano umowy na parking i bibliotekę
• 13.01.2021: Umowa na park miejski podpisana
• 14.10.2020: Przetarg na rewitalizację Szydłowa ogłoszony
• 07.10.2020: Podpisano umowę na dofinansowanie
• 02.08.2019: Podpisano umowę na dofinansowanie
• 10.06.2019: Ćwierć miliona z ministerstwa kultury na rewitalizację!
• 26.04.2019: Koncepcje na zagospodarowanie „geoparku”

Sport

• 10.06.2019: Pieniądze z ministerstwa sportu dla GKS Szydłów

Straże pożarne

• 04.02.2023: Mercedes Atego w OSP Wola Żyzna
• 30.01.2023: Nowoczesna łódź ratownicza dla OSP Korytnica
Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica
• 15.07.2022: 2,45 mln zł pozyskane z Funduszu Inwestycji Strategicznych
Modernizacja i rozbudowa strażnic OSP

02.03.2023: Podpisano umowę na przebudowę budynku OSP Solec
• 10.07.2020: Trwa rozbudowa CAL w Potoku
Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP
• 21.03.2022: Ciężki samochód pożarniczy pozyskany dla OSP Kotuszów
• 15.12.2020: OSP Jabłonica z nowym samochodem pożarniczym
• 26.11.2020: Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jabłonica
• 25.11.2020: Zakup średniego samochodu pożarniczego MAN TGM 13.290 dla OSP Szydłów
• 27.10.2020: Sprzęt hydrauliczny dla OSP Szydłów
• 28.09.2020: Promesy dla dwóch jednostek OSP
• 09.06.2020: Promesa 360 tys. zł na nowy samochód pożarniczy dla Szydłowa
• 20.01.2020: Ponton dla OSP Korytnica
• 06.12.2019: Sprzęt ppoż. i samochody dla jednostek OSP
• 22.10.2019: Pozyskano lekki samochód dla OSP Szydłów
Szkolenia strażackie
• 25.02.2019: Przydatne szkolenie dla druhów strażaków

Cyfryzacja i telekomunikacja

• 21.10.2022: Budowa światłowodu w Jabłonicy, Korytnicy i Kotuszowie
• 02.08.2022: Projekt „Cyfrowa gmina”
• 10.11.2021: Fundusze na cyfryzację urzędu
• 14.09.2020: Sieć internetowa Nexery
• 23.04.2020: Informacje firmy Nexera ws. budowy sieci światłowodowej
• 09.03.2020: Budowa światłowodowej linii telekomunikacyjnej

Dostępność