Inwestycje

Inwestycje samorządu Miasta i Gminy Szydłów

• 11.10.2022: Wysokie miejsce Szydłowa w inwestycyjnym rankingu "Wspólnoty"
• 30.11.2021: Gmina Szydłów inwestycyjnym liderem
• 09.11.2021: Nasza gmina wysoko w rankingu „Gmina dobra do życia”
• 18.10.2021: Szydłów znów wysoko w inwestycyjnym rankingu "Wspólnoty"
• 19.10.2020: Gmina Szydłów w czołówce rankingu "Wspólnoty"

Dziedzictwo kulturowe

Remont balustrady na chodniku obronnym muru miejskiego w Szydłowie
•19.12.2022: Dotacja na projekt budowlany remontu balustrady
Szydłów, zespół Zamku Królewskiego, budynek „Skarbczyka” (XVI w.): prace remontowe dachu
• 13.12.2021: Skarbczyk z nowym gontem
• 13.10.2021: Prace budowlane na dachu zabytkowego Skarbczyka
Remont Bramy Krakowskiej w Szydłowie
• 29.09.2020: Wkrótce remont architektonicznego symbolu Szydłowa
• 03.12.2019: Dotacja na dokumentację konserwatorsko-budowlaną

Edukacja

Budowa przedszkola w Szydłowie
• 30.05.2022: Wielkie pieniądze z Polskiego Ładu dla Gminy Szydłów

Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną
• 03.03.2021: Zakończono generalny remont sali gimnastycznej
• 20.11.2020: Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
• 06.10.2020: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szydłowie

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12
• 07.09.2022: Zakończono termomodernizację szkoły w Szydłowie
• 19.07.2022: Termomodernizacja szkoły na finiszu
• 29.10.2021: Podpisano umowę na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Szydłowie
• 13.09.2021: Pieniądze na termomodernizację szkoły w Szydłowie
• 24.07.2020: 1,3 mln dofinansowania na termomodernizację szkoły w Szydłowie

Zakup autobusu szkolnego do przewozu 22 uczniów
• 31.12.2019: Nowy autobus szkolny już zakupiony
• 28.11.2019: 156 tys. zł na zakup autobusu szkolnego

Szydłów edukuje, w maluchy inwestuje
• 02.10.2019: Szydłów edukuje, w maluchy inwestuje

Zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół
• 15.09.2020: Kolejny sprzęt dla szkół do nauki zdalnej
• 28.06.2020: Burmistrz podpisał umowę na komputery w Solcu
• 15.04.2020: 15 laptopów dla szkół do nauki zdalnej
• 26.06.2019: 13 zestawów komputerowych do szkoły w Solcu
• 16.11.2018: Gmina zakupiła uniwersalny schodołaz do szkoły

Inne projekty edukacyjne
• 07.12.2021: Szkolne wycieczki w ramach projektu „Poznaj Polskę”

Infrastruktura drogowa

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ew. 2471 w miejscowości Szydłów
• 07.09.2022: Pozyskano fundusze na drogę dojazdową do pól

Bieżący cząstkowy remont dróg wewnętrznych przy użyciu kruszywa
• 10.06.2022: Utwardzono drogi w ramach funduszu sołeckiego

Remont drogi powiatowej nr 0036T w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
• 07.12.2022: Ponad 4 km nowej drogi Gacki - Mokre
• 24.05.2022: Będzie remont drogi Gacki - Mokre

Przebudowa drogi nr 390027T Korytnica – most, od km 0+000 do km 0+370
• 17.12.2021: Nowa nawierzchnia drogi w Korytnicy
• 15.11.2021: Podpisano umowę na przebudowę dróg w Korytnicy i Kotuszowie

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 644 w miejscowości Kotuszów, od km 0+000 do km 0+535
• 21.12.2021: Nowa droga z asfaltem w Kotuszowie
• 15.11.2021: Podpisano umowę na przebudowę dróg w Korytnicy i Kotuszowie

Przebudowa dróg na terenie Gminy Szydłów
• 12.08.2022: Remont odcinka drogi gminnej nr 390062T Jabłonica - starodroże od km 0+100 do km 0+325
• 02.06.2022: Podpisano umowy na kilkanaście inwestycji drogowych
• 25.10.2021: Prawie 9 mln zł dla Gminy Szydłów z Polskiego Ładu

Przebudowa drogi nr ewid. dz. 121 w miejscowości Mokre, od km 0+000 do km 0+450
• 14.10.2021: Droga 121 w m. Mokre z asfaltową nawierzchnią

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0035T Szydłów – Kotuszów w miejscowości Kotuszów
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże w miejscowości Brzeziny

• 15.09.2022: Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Brzezinach
• 21.07.2022: Zbudowano bezpieczne przejście dla pieszych w Kotuszowie
• 15.10.2021: Powstaną dwa bezpieczne przejścia dla pieszych
• 21.05.2021: Dofinansowanie do budowy przejść dla pieszych

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Łagów – Szydłów – Stopnica od km 52+700 do km 53+400 w m. Szydłów
• 12.10.2021: Solecka po gruntownej modernizacji
• 02.06.2021: Modernizacja Soleckiej za ponad 2 mln zł rozpoczęta
• 23.02.2021: Dodatkowe 780 tys. na remont ul. Soleckiej
• 24.11.2020: 1,5 mln zł na przebudowę ul. Soleckiej w Szydłowie

Remont drogi w Solcu - łącznik drogi wojewódzkiej nr 756 i drogi gminnej L390057 T-1
• 29.10.2020: Remont drogi w Solcu

Budowa mostu przez rzekę Radnia w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki - Solec Stary w km 8+690 w m. Solec Stary wraz z budową odcinka drogi nr 0032T dł. 80 m stanowiącego dojazdy do mostu.
• 15.07.2020: Nowy most w Solcu Starym
• 08.05.2020: Trwa budowa mostu w Solcu
• 25.02.2020: Budowa mostu w Solcu: zmiana organizacji ruchu

Remont drogi gminnej nr 390037T Szydłów – Gacki od km 0+805 do km 1+800
• 01.07.2020: Techniczny odbiór Drogi Połanieckiej
• 21.05.2020: Droga Połaniecka wkrótce z asfaltem

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże od km 6+627 do km 7+627
• 12.12.2019: Kilometr nowej drogi w Grabkach D.
• 18.09.2019: Podpisano umowy na remonty dróg powiatowych

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 548 w Szydłowie od km 0+000 do km 0+133
• 04.11.2019: Nowa nawierzchnia na odcinku ul. Górki w Szydłowie

Remont drogi gminnej nr 390018T Grabki Duże – przez wieś od km 0+000 do km 0+882
• 17.10.2019: Odbiór drogi gminnej w Grabkach Dużych

• 06.09.2019: Podpisano umowy na drogi dojazdowe do pól

Remont odcinka drogi gminnej nr 3900071 Brzeziny - Brzeziny Podlesie od km 0+000 do km 0+700
• 13.11.2019: Odbiór dwóch dróg gminnych po remontach
• 18.06.2019: Absolutorium z promesą na drogę

Remont odcinka drogi gminnej nr 390030T Szydłów, ul. Urocza od km 0+970 do km 1+419
• 13.11.2019: Odbiór dwóch dróg gminnych po remontach
• 27.03.2019: Promesa na remont ul. Uroczej w Szydłowie

Infrastruktura kanalizacyjna

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki
• 09.06.2022: Rozbudowa oczyszczalni w Gackach za 7 mln zł
• 25.10.2021: Prawie 9 mln zł dla Gminy Szydłów z Polskiego Ładu
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szydłów
• 07.04.2021: Gmina Szydłów pozyskała pół miliona na kanalizację

Infrastruktura wodociągowa

Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Kotuszów, Korytnica i Jabłonica
• 15.07.2022: 2,45 mln zł pozyskane z Funduszu Inwestycji Strategicznych

Budowa odcinka sieci wodociągowej: Szydłów - Brzeziny w ramach zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłów"
• 03.08.2020: Budowa wodociągu Szydłów - Brzeziny

Kultura

• 08.10.2021: Mamy mobilną scenę!
• 05.03.2021: MGCK pozyskało 51 tys. zł na scenę

Ochrona środowiska

Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów
• 30.05.2022: Wielkie pieniądze z Polskiego Ładu dla Gminy Szydłów

Utworzenie Miejskiego Punktu Elektroodpadów w Szydłowie
• 16.09.2021: Miejski Punkt Elektroodpadów w Szydłowie

Czyste powietrze
• 08.07.2021: Punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"
• 05.03.2021: Monitorujemy jakość powietrza

Usuwanie odpadów z działalności rolniczej
• 06.11.2019: Zgłoszenie odpadów z działalności rolniczej

Usuwanie azbestu
• 17.09.2020: Informacja o dofinansowaniu
• 24.10.2019: Informacja o dofinansowaniu
• 07.08.2019: Dodatkowy nabór wniosków na usuwanie azbestu 2019

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów
• 20.09.2019: Kolektory i fotowoltaika już uruchomione [w: KZS nr 2/2019, str. 8]
• 24.07.2019: Kolektory słoneczne - dodatkowy nabór
• 10.05.2019: Realizacja projektu dofinansowanego z UE
• 08.03.2019: Spotkanie w sprawie instalacji solarnych
• 08.03.2019: Umowy na kolektory i fotowoltaikę podpisane
• 04.03.2019: Spotkanie w sprawie instalacji fotowoltaicznych

Oświetlenie uliczne

Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED – I etap
Wymiana wraz z dowieszeniem 50 lamp oświetlenia ulicznego

• 20.03.2019: Energooszczędne oświetlenie już wkrótce

Place rekreacyjne

06.02.2023: W Jabłonicy powstanie plac rekreacyjny
11.10.2021: Malowane miasteczko rowerowe w Szydłowie
18.06.2021: Gmina pozyskała 100 tys. zł na inwestycję w Jabłonicy
10.10.2019: Nowe place zabaw w naszej gminie

Rewitalizacja

Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców
• 06.10.2022" Biblioteka w Szydłowie oficjalnie otwarta
• 26.09.2022: Inwestycje otwarte z ludowym przytupem
• 22.09.2022: Parking po rewitalizacji z punktem IT
• 16.09.2022: Szydłów z pięknym parkiem miejskim
• 09.07.2021: Trwa budowa parku miejskiego w Szydłowie
• 01.07.2021: To będzie siódma lokalizacja biblioteki
• 24.06.2021: Powstaje nowoczesny parking
• 12.03.2021: Rozpoczął się remont parkingu przy ul. Kieleckiej
• 20.01.2021: Podpisano umowy na parking i bibliotekę
• 13.01.2021: Umowa na park miejski podpisana
• 14.10.2020: Przetarg na rewitalizację Szydłowa ogłoszony
• 07.10.2020: Podpisano umowę na dofinansowanie
• 02.08.2019: Podpisano umowę na dofinansowanie
• 10.06.2019: Ćwierć miliona z ministerstwa kultury na rewitalizację!
• 26.04.2019: Koncepcje na zagospodarowanie "geoparku"

Sport

• 10.06.2019: Pieniądze z ministerstwa sportu dla GKS Szydłów

Straże pożarne

• 04.02.2023: Mercedes Atego w OSP Wola Żyzna
• 30.01.2023: Nowoczesna łódź ratownicza dla OSP Korytnica
Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica
• 15.07.2022: 2,45 mln zł pozyskane z Funduszu Inwestycji Strategicznych
Modernizacja i rozbudowa strażnic OSP
• 10.07.2020: Trwa rozbudowa CAL w Potoku
Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP
• 21.03.2022: Ciężki samochód pożarniczy pozyskany dla OSP Kotuszów
• 15.12.2020: OSP Jabłonica z nowym samochodem pożarniczym
• 26.11.2020: Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jabłonica
• 25.11.2020: Zakup średniego samochodu pożarniczego MAN TGM 13.290 dla OSP Szydłów
• 27.10.2020: Sprzęt hydrauliczny dla OSP Szydłów
• 28.09.2020: Promesy dla dwóch jednostek OSP
• 09.06.2020: Promesa 360 tys. zł na nowy samochód pożarniczy dla Szydłowa
• 20.01.2020: Ponton dla OSP Korytnica
• 06.12.2019: Sprzęt ppoż. i samochody dla jednostek OSP
• 22.10.2019: Pozyskano lekki samochód dla OSP Szydłów
Szkolenia strażackie
• 25.02.2019: Przydatne szkolenie dla druhów strażaków

Cyfryzacja i telekomunikacja

• 21.10.2022: Budowa światłowodu w Jabłonicy, Korytnicy i Kotuszowie
• 02.08.2022: Projekt "Cyfrowa gmina"
• 10.11.2021: Fundusze na cyfryzację urzędu
• 14.09.2020: Sieć internetowa Nexery
• 23.04.2020: Informacje firmy Nexera ws. budowy sieci światłowodowej
• 09.03.2020: Budowa światłowodowej linii telekomunikacyjnej