Inwestycje

Inwestycje samorządu Miasta i Gminy Szydłów

• 19.10.2020: Gmina Szydłów w czołówce rankingu "Wspólnoty"

Edukacja

Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną.
• 03.03.2021: Zakończono generalny remont sali gimnastycznej
• 20.11.2020: Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
• 06.10.2020: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szydłowie
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12
• 24.07.2020: 1,3 mln dofinansowania na termomodernizację szkoły w Szydłowie
Zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół
• 15.09.2020: Kolejny sprzęt dla szkół do nauki zdalnej

Rewitalizacja

• 09.07.2021: Trwa budowa parku miejskiego w Szydłowie
• 01.07.2021: To będzie siódma lokalizacja biblioteki
• 24.06.2021: Powstaje nowoczesny parking
• 20.01.2021: Podpisano umowy na parking i bibliotekę
• 13.01.2021: Umowa na park miejski podpisana
• 14.10.2020: Przetarg na rewitalizację Szydłowa ogłoszony
• 07.10.2020: Podpisano umowę na dofinansowanie

Infrastruktura drogowa

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Łagów – Szydłów – Stopnica od km 52+700 do km 53+400 w m. Szydłów
• 24.11.2020: 1,5 mln zł na przebudowę ul. Soleckiej w Szydłowie
Remont drogi w Solcu - łącznik drogi wojewódzkiej nr 756 i drogi gminnej L390057 T-1
• 29.10.2020: Remont drogi w Solcu
Budowa mostu przez rzekę Radnia w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki - Solec Stary w km 8+690 w m. Solec Stary wraz z budową odcinka drogi nr 0032T dł. 80 m stanowiącego dojazdy do mostu.
• 15.07.2020: Nowy most w Solcu Starym
Remont drogi gminnej nr 390037T Szydłów – Gacki od km 0+805 do km 1+800
• 01.07.2020: Techniczny odbiór Drogi Połanieckiej

Infrastruktura kanalizacyjna

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szydłów
• 07.04.2021: Gmina Szydłów pozyskała pół miliona na kanalizację

Infrastruktura wodociągowa

Budowa odcinka sieci wodociągowej: Szydłów - Brzeziny w ramach zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłów"
• 03.08.2020: Budowa wodociągu Szydłów - Brzeziny

Dziedzictwo kulturowe

Remont Bramy Krakowskiej w Szydłowie
• 29.09.2020: Wkrótce remont architektonicznego symbolu Szydłowa

Straże pożarne

Modernizacja i rozbudowa strażnic OSP
• 10.07.2020: Trwa rozbudowa CAL w Potoku
Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP
• 15.12.2020: OSP Jabłonica z nowym samochodem pożarniczym
• 26.11.2020: Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jabłonica
• 25.11.2020: Zakup średniego samochodu pożarniczego MAN TGM 13.290 dla OSP Szydłów
• 27.10.2020: Sprzęt hydrauliczny dla OSP Szydłów
• 28.09.2020: Promesy dla dwóch jednostek OSP